Gj44 | Xhevat Angoni House | Rruga Mufit Reso,NR,Dunavat