Gj23 | Kapllan Pasha House | Rruga Bashkim Kokona,NR, Palorto