Gj60 | Gjimnazi ‘Asim Zeneli’ | Rruga Ismail Kadare,NR, Palorto