Gj40 | Galanxhi House | Rruga Kapo Back,NR,Varrosh